user icon

Column: Hoe zien de Formule 1-reglementen voor 2021 eruit?

 • Gepubliceerd op 12 jun 2019 13:00
 • comments 15
 • Door: Dieter Rencken

Het proces rond de vorming van de reglementen voor de Formule 1 na 2020 loopt al sinds vroeg in 2017, toen Liberty Media de commerciële rechten van de sport formeel overnam en Ross Brawn, de voormalig technisch directeur van Ferrari en teambaas van zowel zijn gelijknamige titel winnende team als Mercedes, benoemde om de sportieve zaken te overzien.

Hoewel er twijfels bleven bestaan over of het huidige, zeer ingewikkelde regelgevende proces tussen 2013 en 2020 ook toepassing heeft op de reglementen die tijdens deze periode gemaakt worden of alleen op de regelementen die deze periode gelden – en dus of de Strategy Group en, bovenal, Ferrari’s veto geldt voor de reglementen vanaf 2021 – hebben de FIA en Liberty het initiatief genomen door de benadrukken dat de Internationale Sportieve Code van de FIA geldig is in dit proces.

Deze eist dat "veranderingen aan de sportieve en technische reglementen ieder jaar niet later dan 30 juni gepubliceerd worden en niet eerder dan 1 januari van het jaar na hun publicatie actief worden, tenzij de FIA verwacht dat de veranderingen in kwestie een substantiële impact zullen hebben op het technische ontwerp van de auto en/of de prestatiebalans tussen de auto’s. In dat geval worden de reglementen niet eerder actief dan op 1 januari in het tweede jaar na de publicatie."

De veranderingen, mogelijk de meest ingrijpende in de historie van de sport door het feit dat er Financiële Reglementen (oftewel budgetplafonds) en een nieuwe regelgevende structuur geïntroduceerd worden, zullen hoogstwaarschijnlijk een ‘substantiële impact’ hebben en zullen dus voor 30 juni geratificeerd moeten worden, zodat ze op 1 januari 2021 in kunnen gaan. Bepalingen van het ISC staan echter toe dat unanieme instemming de code kan overlappen.

Hoewel de grote reglementaire fundamenten er liggen, zijn de details nog over nadat het proces (begrijpelijkerwijs) momentum verloor door de tragische dood van FIA-wedstrijdleider en hoofd Formule 1 Charlie Whiting in maart. Hij speelde een belangrijke rol in de vorming van de reglementen.

Uitstel nu eerder noodzaak voor FIA

Eind april lobbyden een aantal teams bij de FIA om het proces tot oktober of zelfs januari volgend jaar uit te stellen. Op dat moment waren hun argumenten niet gebaseerd op praktische redenen, maar op angst dat rijkere teams een voorsprong zouden nemen. Zij zouden in staat zijn om zowel huidige auto’s als concepten voor na 2020 te ontwikkelen. Het is niet verrassend dat idee er niet door kwam.

Nu zijn er echter praktische overwegingen. Simpel gezegd gelooft de FIA dat de sport een dienst bewezen wordt door het uitstellen van het presenteren en ratificeren van de reglementen bij de FIA World Motor Sport Council tot eind oktober, om zodoende alle losse eindjes vast te knopen en misinterpretaties te verhelderen.

FIA-president Jean Todt, in Montreal aanwezig door een afspraak voor een mobiliteitsconferentie en om de control tower te vernoemen naar Whiting, vroeg unanieme instemming met uitstel tijdens een meeting van teambazen op zaterdagochtend. Hoewel alle spelers zich kunnen vinden in de logica, is een groep onafhankelijke teams bezorgd dat vooral de Financiële Reglementen, die hun uiteindelijke vorm hebben, verwateren door uitstel.

"Ze worden waarschijnlijk niet beter voor ons", legde een teambaas uit. "Er is echter een kans dat de grote teams zullen pushen voor een hoger plafond of meer uitzonderingen. Daarom moeten we standvastig zijn", waaraan toegevoegd werd dat McLaren, Renault, Sauber en Williams allen een voorwaardelijke brief getekend hebben, terwijl Haas mogelijk snel volgt.

Vooral technische reglementen een vraagteken

De FIA heeft voor donderdag in Parijs een meeting georganiseerd waar het regelgevend orgaan alle teams hoopt te overtuigen om te tekenen voor het uitstel, maar volgens een aantal teambazen is er een gebrek aan overeenstemming over verschillende aspecten, waarbij een van hen de technische reglementen omschrijft als 'groen'.

Tenzij alle teams instemmen met uitstel moet het dossier volgens bepalingen in het ISC tijdens de geplande meeting van het WMSC op vrijdag geratificeerd worden – de laatste kans voor de deadline, tenzij de F1 haar heil zoekt bij de slordige e-votingsprocedure – of de FIA stelt zichzelf bloot aan mogelijke gerechtelijke actie. Tegelijkertijd zou het uitstellen van de reglementen met een jaar de F1 en haar bestuur/commerciële eigenaren belachelijk maken en mogelijk verdere gerechtelijke actie aantrekken.

Het probleem is dat de FIA het dossier voor het einde van de werkdag op maandag in moet dienen bij de leden van het WMSC, om ze in staat te stellen de honderden bladzijden door te kunnen lezen. Hoe kan het WMSC het dossier ratificeren zonder voldoende kennis van de inhoud?

Volgens een brief die Nikolas Tombazis, hoofd single seaters van de FIA en de man die recent het proces overzien heeft, aan alle teambazen gestuurd heeft, en die ingezien is door GPToday.net, dekt de FIA zich in voor beide toevalligheden: het gaat door met de voorbereidende fase, maar het dossier wordt formeel teruggetrokken als er unanieme overeenstemming komt om het uit te stellen naar de WMSC-meeting in oktober.

Volgens bronnen bevat het dossier vijf onderdelen:

- Management
- Financiële reglementen
- Motorische reglementen
- Sportieve reglementen
- Technische reglementen

Van de eerste drie componenten wordt gezegd dat ze voldoende compleet zijn om alleen nog kleine veranderingen nodig te hebben voor implementatie. In de woorden van de een bron binnen Liberty zijn de sportieve reglementen "er voor 90 procent, waar mogelijk alleen verhelderingen nodig zijn."

Het enige echte lastige punt is dus het technische reglement – wat de voornaamste reden is voor het verzoek tot uitstel.

Management

Het huidige proces begint met meetings voor technische/sportieve reglementen, waaruit aanbevelingen doorgestuurd worden naar de Strategy Group, die bestaat uit zes teams, de FIA en Liberty, met zes stemmen per groep en een vereiste van een eenvoudige meerderheid om moties goed te keuren en door te sturen naar de F1 Commission.

Als in de F1 Commissie (24 stemmen, bestaande uit alle teams, de FIA, Liberty en afgevaardigden van de motoren, promotors, banden, de sponsoren en de technische partners) afhankelijk van de timing een meerderheid van 70 procent of iedereen instemt, gaan de veranderingen naar het WMSC voor ratificatie en aanneming. Het WMSC heeft de macht om moties te accepteren of af te wijzen, maar mag ze niet aanpassen.

Volgens een bron met kennis van de herzieningen wordt het proces makkelijker gemaakt door het aantal vertegenwoordigers te verkleinen, terwijl de teams volledig vertegenwoordigd blijven. Het proces houdt een stabiliteitselement, terwijl de verantwoordelijkheid van de FIA voor veiligheid blijft.

De FIA, Liberty en alle teams zullen de enige leden zijn van de herziende F1 Commissie, waarbij elk team een stem krijg en de FIA en Liberty tien per instantie. Alleen bij motorische zaken hebben de leveranciers elk een stem. De structuur is te schalen, in het geval het aantal teams of motorleveranciers groter of kleiner wordt. Checks en balances worden voorzien met opties voor unanimiteit, een eenvoudige en grote meerderheid, afhankelijk van het moment van reglementsveranderingen.

Voor reglementaire wijzigingen voor het volgende seizoen geldt een deadline aan het eind van april of eind september als het gaat om zaken rond het budgetplafond. Een eenvoudige meerderheid – 25 van de 30 stemmen op basis van de huidige grid – is genoeg voor instemming. Een grote meerderheid (28 stemmen) geldt daarna. Unanieme instemming is nodig voor veranderingen tijdens het seizoen, terwijl stemmen met geheime papieren mogelijk is als dat gevraagd wordt.

Stabiliteitsperiodes zijn verzekerd voor specifieke reglementen zoals krachtbronnen, budgetplafonds en het ‘DNA’ van de Formule 1 (wat dat ook mag betekenen).

Vier adviesgroepen worden gevormd – voor de technische, sportieve, financiële en motorische zaken – om amendementen te bekijken en er advies over te geven. Deze comités zullen alleen een adviserende rol hebben.

Ten slotte behoudt Ferrari haar vetorecht over veranderingen aan de regels in de Formule 1, waarnaar verwezen wordt als haar ‘beschermingsrecht’. Dit geldt voor reglementswijzigingen rond de krachtbronnen, financiën en het ‘DNA’ van de Formule 1. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, niet in de laatste plaats dat de veranderingen een substantieel nadelige impact hebben op de echte interesses van Ferrari in de Formule 1.

Oordeel: Een simpeler proces waar iedereen bij betrokken is, had er al lang moeten zijn. Referenties naar het onbeschreven ‘DNA’ Formule 1 zorgen echter voor een duidelijk grijs gebied.

Financiële Reglementen

Meer dan een decennium onderwerp van gesprek, maar nieuw in 2021. De financiële reglementen beperken bepaalde uitgaven de teams over een rapporterende periode van een vol jaar, die toegepast worden door een budgetplafond-panel. Dit is een voorwaarde voor inschrijving, en al het personeel van de teams moet ingelicht worden over de reglementen en de manier waarop de FIA gaat toezien en terugfluiten.

Zoals GPToday.net vorige week onthulde ligt het plafond op 175 miljoen dollar – de reglementen bevatten wisselkoersen naar euro’s, Britse ponden en Zwitserse francs – waarbij Clausule 3 bepaalde uitzonderingen opsomt:

- Direct toerekenbare marketingactiviteiten
- Tegenprestaties die geleverd worden aan F1-coureurs en aan hen verbonden partijen, plus de reis- en verblijfskosten
- Alle kosten die direct aan activiteiten rond het erfgoed van het team toe te rekenen zijn
- Kapitalisering van auto’s die gedurende het specifieke kampioenschapsseizoen gebruikt worden
- Afschrijvingen, waardeverminderingen, rente en belastingen
- Kosten die direct toerekenbaar zijn aan human resource, administratie en gerechteljke activiteiten
- Operationele kosten
- Kosten van vluchten en accommodaties tijdens races en tests
- Ontwikkelingskosten van krachtbronnen en van validatie van brandstoffen en oliën
- Kosten van ontslag van medewerkers (tijdens overgangsperiode) en sociale zekerheidsbijdragen van de werkgevers

De reglementen voorzien in een variatie aan sancties, uiteenlopend van financiële straffen (die per zaak bepaald worden) via kleine sportieve straffen (reprimandes, puntenaftrek, schorsingen, beperkingen van aerodynamische of andere tests en verlaging van het budgetplafond) tot grote sportieve straffen (zoals de kleine straffen, maar dan met een hogere strafmaat).

Tevens kunnen individuele teamleden, die verantwoordelijk zijn voor overtredingen, bestraft worden door een Cost Cap Adjudication Panel – dat bestaat uit een groep onafhankelijke rechters.

Een ‘zachte’ implementatieperiode, specifiek het volledige jaar 2020, wordt gepland als oefening, terwijl de reglementen voorwaarden schept voor nieuwe inschrijvingen. Zij moeten het volledige jaar voor toetreding voldoen aan in het oog springende aspecten van het reglement.

Oordeel: Uitgebreide reglementen, maar het succes hangt af van consistente en strikte controles.

Motorische reglementen

Hoewel de technische aspecten van de motorische reglementen weinig veranderen, voorzien de reglementen in brandstofpompen van één leverancier en niet-exclusieve levering van energieopslagcellen, turbo’s en brandstofinjectiesystemen.

Het aantal toegestane grote componenten zal echter verder beperkt worden, terwijl er meer componenten met langere levensduur geïntroduceerd worden.

Tevens zullen er een aantal sportieve beperkingen gelden, inclusief beperkingen op het gebruik van de dynamo voor de motor en het energy recovery system, dat geïntroduceerd wordt met een glijdende schaal over een periode van drie jaar. Het gebruik van de dynamometer voor de motor zal tussen 2021 en 2023 gehalveerd worden.

Bepalingen zoals de verplichting een minimumaantal teams te leveren en een maximale prijs voor het leveren gedurende één seizoen aan twee auto’s blijven bestaan, waarbij laatstgenoemde afhangt van de exacte specificaties.

Oordeel: Leveranciers van krachtbronnen lijken voor deze veranderingen te zijn, maar wat gebeurt er als nieuwkomers opstartproblemen hebben, zoals met Honda gebeurde?

Sportieve reglementen

De strategie voor het herzien van de sportieve reglementen is verdeeld in twee delen: besparingen en spektakel. De veranderingen in het dossier zijn vooral gericht op het besparen van kosten en vergroten van efficiëntie, terwijl toekomstige veranderingen tot doel hebben om ‘de show’ te verbeteren.

Vijf grote gebieden worden besproken:

Driedaagse raceweekends, die beginnen op vrijdag in plaats van donderdag. Besparingen worden verwacht door teamleden die een dag later aankomen, hoewel dit nog bezien moet worden. Een enkeling verwacht dat dit een tactiek is om het aantal dagen van huis te verminderen, zodat Liberty toekomstige kalenders kan uitbreiden.

Reglementen rond het parc fermé zullen ingaan op vrijdag om afstellingen te verminderen, en auto’s zullen zoals bij de keuring moeten racen. Er mogen experimentele onderdelen getest worden na de keuring, maar in de kwalificatie en race moet de specificatie van de keuring gebruikt worden.

Het gebruik van versnellingsbakken gaat niet meer via een aantal aaneengesloten evenementen, maar zoals met de motoren een ‘X’ aantal per jaar. De intentie is om het aantal straffen te verlagen, zonder de kosten te verhogen.

Ieder team wordt verplicht minimaal twee raceweekends in een jaar een vrijdag te gebruiken voor nieuwkomers. Zij worden omschreven als coureurs met minder dan twee Grand Prix-starts.

De tests in het voorseizoen zullen beperkt worden van tweemaal vier dagen naar tweemaal drie dagen. Ook dit is bedoeld om kosten te besparen, maar ook dit valt nog te bezien.

Oordeel: Mogelijk de meest omstreden veranderingen, waarbij de meningen over effectiviteit verdeeld zijn.

Technische Reglementen

Deze reglementen zijn naar verluid nog het minst compleet. Er worden vier hoofddoelen nagestreefd.

Dat zijn: Het verbeteren van het spektakel (dichterbij elkaar race, meer inhaalacties, onvoorspelbaarheid), het promoten van duurzaamheid (beperking van kosten, kleine teams in staat stellen te concurreren, nieuwe inschrijvingen aantrekken, eco-vriendelijke boodschap), behoud van het niveau van de technologie van de F1 (op scherpst van de snede, innovatie, relevantie) en prestaties (snelste raceauto’s ter wereld, bepaalde factoren die verschil maken in prestaties).

Hiervoor heeft Liberty een aantal studies gedaan, waarbij het samenwerkte met de FIA en de teams, om reglementen op te stellen die goed uitziende, maar minder aerodynamisch-gevoelige auto’s leveren door de gevoeligheid bij het volgen van auto’s te verminderen. Momenteel kunnen de gevolgen van turbulentie op acht autolengtes achterstand gevoeld worden, maar de nieuwe aerodynamische reglementen moeten dit met 80 procent verminderen.

Een andere verandering is de indeling van onderdelen. De terminologie met ‘listed parts’ verdwijnt, waarvoor in de plaats komt:

- Team-specific components (TSC): wiens intellectuele eigendom in bezit is van een team, effectief gezien de ‘listed parts’.
- Standard supply components (SSC): via het tender-proces van de FIA door één leverancier geproduceerd.
- Stipulated design components (SDC): geproduceerd volgens een specificatie die de FIA heeft aangewezen.
- Transferable components (TRC): componenten die door teams aan teams geleverd worden tegen prijzen die overeengekomen zijn onder de reglementen voor het budgetplafond.

Tevens wordt het aantal aerodynamische upgrades gedurende het seizoen beperkt, terwijl bepaalde componenten voor het hele seizoen (of langer) gehomologeerd worden.

Oordeel: Het venijn zit hem in de details, die momenteel nog ontbreken…

Afgezien van vereiste verfijning van bepaalde voorwaarden in de verschillende reglementen lijkt de vijfjarige toekomst van de Formule 1 voor het grootste deel in kaart gebracht. Het gevaar is nu dat bemoeienis van de teams – vooral de groten – het hele proces gaat afzwakken. Vrijdag zal een indicatie geven wat de te belopen weg wordt.

Reacties (15)

Login om te reageren
 • lada

  Posts: 300

  Pf

  • + 1
  • 12 jun 2019 - 13:31
  • Mojito

   Posts: 4.843

   Nou, zeg dat wel!

   Ben na de 2e alinea opgehouden met lezen.

   • + 1
   • 12 jun 2019 - 13:39
  • Skimi

   Posts: 503

   Nou idd, iemand een samenvatting? ;)

   • + 1
   • 12 jun 2019 - 14:14
  • Samsonait

   Posts: 574

   Dit is de samenvatting! ;-) Begin gewoon met lezen, is de moeite waard.

   • + 1
   • 12 jun 2019 - 15:58
  • Riekt nogal naar Google translate. Ik vind het onleesbaar.

   • + 0
   • 13 jun 2019 - 03:54
  • Snork

   Posts: 10.716

   Het is prima te lezen, en voor de complexiteit van het onderwerp nog redelijk compact. Goede uitleg over waar het nu staat met de reglementen vanaf 2021.
   Ik vrees dat de grotere teams nu een politiek spelletje gaan spelen, want die hebben het meeste te verliezen.

   • + 0
   • 13 jun 2019 - 09:40
 • Beetje verbaasd over de headline , want er schijnt zo,n beetje niemendal,niks ,nada ,niets besloten te zijn ,en als er al een concept-akkoord komt blijft daar uiteindelijk niks van overeind...

  • + 0
  • 12 jun 2019 - 13:48
 • mario

  Posts: 7.600

  Helemaal duidelijk.... ;)

  • + 0
  • 12 jun 2019 - 14:35
 • Rimmer

  Posts: 8.327

  Samengevat:
  Ferrari behoudt haar veto wat dus betekent dat alles min of meer hetzelfde blijft danwel verandert in een vorm waarin de grote teams (in iedergeval Ferrari) nog steeds hun voordeel kunnen blijven houden.

  • + 0
  • 12 jun 2019 - 15:00
  • Samsonait

   Posts: 574

   Dan moet je het nog een keertje lezen Rimmer ;-)

   • + 1
   • 12 jun 2019 - 15:58
  • @Sam: Staat er toch echt....

   De grote teams hebben natuurlijk altijd een voordeel. En die reglementen komen er natuurlijk niet om de sport nog verder te downgraden. De kleine teams zijn niet het ijkpunt waar het heen moet. Die zullen altijd wel struggelen al is het veel goedkoper. De gulden middenweg moeten ze zien te vinden lijkt me een schier onmogelijke opgave. Er word al zoveel aan de F1 gesleuteld met zo weinig succes dat een mega stap als deze wel met veel vallen en opstaan geïmplementeerd gaat worden. Zal me niet verbazen dat deze hele nieuwe termijn eraan gespendeerd gaat worden zodat we in 2025 echt de veranderingen zien op de baan.

   Lees daarnaast ook niks over de faciliteiten, de topteams behouden gewoon de middelen om er bovenuit te steken. Die fabrieken is waar het allemaal vandaan komt, testen is er niet meer dus wat doen ze daarmee. Heb ook nog nergens gelezen dat er vele mensen ontslagen moeten worden dat valt ook onder operationele kosten. We zullen het zien uiteindelijk gaat het om het effect op de baan als daar niks veranderd is het allemaal nutteloos.

   • + 0
   • 12 jun 2019 - 17:52
  • Rimmer

   Posts: 8.327

   @DOP: precies.
   De grote teams hebben honderden of zelfs bijna 1000 man in dienst. Mensen met gezinnen,
   hypotheken maar bovenal kennis, kunde en ervaring. Dat icm hun voorsprong en positie gaan de grote drie echt niet laten vallen. Voor wat? Die Amerikaanse clown met zijn jaren 40 snor? Voor Lawrence zijn kansen? Voor Cyril?
   Nee nee. Wordt wakker mensen. Niemand gaat wat weggeven. Gelooft met nou echt dat Mercedes in zijn maag zit met haar dominantie? Welnee.
   Wil Ferrari echt geen kampioen worden maar zien ze liever Cyril winnen? Natuurlijk niet .

   • + 2
   • 12 jun 2019 - 18:46
  • Stitch

   Posts: 5.257

   Ik vrees dat je gelijk hebt @RIMMER Het voorstel voor de technische reglementen ziet er goed uit nu, maar Ferrari zal, om haar dominantie te kunnen behouden zeker haar veto weer misbruiken vrees ik (zoals bij het in opzetten van het nu in kracht zijnde Concorde Agreement en reglement)...

   • + 0
   • 12 jun 2019 - 22:55
 • 919

  Posts: 1.820

  Leuk stukje, was het lezen waard :)

  Maare....
  "Oordeel: Leveranciers van krachtbronnen lijken voor deze veranderingen te zijn, maar wat gebeurt er als nieuwkomers opstartproblemen hebben, zoals met Honda gebeurde?"

  Wees gerust, er zullen geen nieuwkomers zijn met deze draak van een motorformule, geen fabrikant die hier zijn vingers aan gaat branden. De boel is vakkundig op slot gezet door de huidige leveranciers.

  • + 1
  • 12 jun 2019 - 17:42
  • Snork

   Posts: 10.716

   Huidige fabrikanten hebben dusdanig veel geld in de huidige V6-hybrid gestopt, dat ik snap dat ze deze vorm willen voortzetten. Andere fabrikanten stappen niet in omdat ze zonder aanpassingen in de specificaties een veel te grote achterstand hebben en minimaal vier seizoenen nodig hebben om enigzins in de buurt van de huidige fabrikanten te komen. En al die tijd straalt dat dan af op zo’n nieuwe intreder, geen goede reclame.

   • + 0
   • 13 jun 2019 - 09:46

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Bekijk meer foto's

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Bekijk meer foto's

Gerelateerd nieuws

WK standen 2021

Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Geef je mening

De komst van steeds meer (semi-)stratencircuits is slecht voor de Formule 1

Formule 1 kalender - 2021

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
26 - 28 maa
Bahrein
16 - 18 apr
Italië
7 - 9 mei
Spanje
21 - 23 mei
Monaco
4 - 6 jun
Azerbeidzjan
11 - 13 jun
Canada
25 - 27 jun
Frankrijk
2 - 4 jul
Oostenrijk
16 - 18 jul
Groot Brittannië
30 - 1 aug
Hongarije
27 - 29 aug
België
3 - 5 sep
Nederland
10 - 12 sep
Italië
24 - 26 sep
Rusland
1 - 3 okt
Singapore
8 - 10 okt
Japan
22 - 24 okt
Verenigde Staten van Amerika
29 - 31 okt
Mexico (land)
5 - 7 nov
Brazilië
19 - 21 nov
Australië
3 - 5 dec
Saoedi-Arabië
10 - 12 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2021

Datum
Grand Prix & Circuit
26 - 28 maa
16 - 18 apr
7 - 9 mei
21 - 23 mei
Monaco Monte Carlo
4 - 6 jun
Azerbeidzjan Baku City Circuit
11 - 13 jun
25 - 27 jun
Frankrijk Paul Ricard
2 - 4 jul
Oostenrijk Red Bull Ring
16 - 18 jul
Groot Brittannië Silverstone
30 - 1 aug
Hongarije Hungaroring
27 - 29 aug
3 - 5 sep
Nederland Circuit Zandvoort
10 - 12 sep
Italië Monza
24 - 26 sep
Rusland Sochi Autodrom
1 - 3 okt
8 - 10 okt
22 - 24 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
29 - 31 okt
5 - 7 nov
Brazilië Interlagos
19 - 21 nov
Australië Albert Park
3 - 5 dec
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
10 - 12 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar