user icon

Column: Hoe de Formule 1 zich vooraan wil melden in de strijd richting meer duurzaamheid

 • Gepubliceerd op 13 nov 2019 13:00
 • comments 19
 • Door: Dieter Rencken

De Formule 1 dacht dat het genoeg aan duurzaamheid deed voordat de Formule E in het spel kwam – voor het merendeel eigendom van het CVC-fonds dat maar een doel had, namelijk om haar aanwinst tot de laatste cent winst uit te persen, en tot in detail bestuurd door een tachtigjarige die in het verleden leefde – en de F1 bloeide in haar eigen bubbel op door regelmatig de middelvinger op te steken naar de echte wereld.

Daarna kwam deze elektrische startup, vormgegeven door dezelfde FIA die de F1 bestuurt en opgericht door een jonge ondernemer die een winnende achtergrond in de autosport combineerde met een succesvolle carrière in de Europese politiek. De categorie zette de gevestigde orde op de kop door groene preken te prediken in grote steden over de hele wereld.

Grote fabrikanten verlieten de F1 en gingen naar de Formule E – bij de laatste telling waren er acht grote spelers en drie startups – nadat ze vooral aangetrokken werden door redelijke budgetten die ze in staat stellen om op te scheppen over groene inzet, en dat voor een fractie van het F1-budget. Wat maakt het uit dat de zichtbaarheid op TV en het publiek een fractie is van die van de F1? De waarneming telt en die waarneming is realiteit totdat het tegendeel bewezen is.

De FE werd zo succesvol ontvangen dat mensen binnen en buiten de nieuwe serie voorspelden dat de F1 snel elektrisch zou worden of zelfs zou samengaan met de startup. Dergelijke gedachten staan echter niet stil bij het feit dat elektrische voertuigen echt beperkingen hebben en dat 90 procent van de 1,1 miljard voertuigen op het wereldwijde wegennet aangedreven worden door interne verbrandingsmotoren die lopen op fossiele brandstoffen.

Ongeacht hoe het de FE uiteindelijk vergaat, de serie kan op zijn best een klein deukje aanbrengen in het wagenpark met verbrandingsmotoren op deze wereld. De effecten daarvan zijn mogelijk pas over 30 jaar merkbaar. Het zou dan beter zijn om ervoor te zorgen dat de miljard auto’s toegang hebben tot CO2-uitstootvrije brandstoffen, dan ze te vervangen met elektrische voertuigen met hun welbekende beperkingen. Stel je de impact van een miljard gedumpte auto’s op het milieu voor…

Dat is waar de plannen van de F1 in het spel komen: aangezien de F1-auto’s al aangedreven worden door de efficiëntste hybride verbrandingsmotoren in de geschiedenis van de auto – met records op het vlak van thermische efficiëntie van meer dan 50 procent – zijn de krachtbronnen ideaal om gebruikt te worden als rollende laboratoria voor synthetische en bio-brandstoffen.

Net zoals vroegere F1-motoren acteerden als testbank voor hoge prestaties, zal de nieuwe generatie krachtbronnen de jacht op lage uitstoot leiden. Tegelijkertijd zullen ze een groter en waarschijnlijk beter sportief spektakel leveren dan de FE doet.

Het mag de F1 als geheel tien jaar gekost hebben om het milieuvriendelijke potentieel van haar krachtbron in te zien – de hybride motoren werden in 2009 onder veel kritiek opgezet – maar het kostte de nieuwe eigenaren van de sport, Liberty Media, minder dan een vijfde van die tijd om het te herkennen. In minder dan 12 maanden werd vervolgens een klimaatneutraal duurzaamheidsplan geformuleerd.

Het grootste probleem van de F1 als brandstof verbrandende klasse is dat de auto’s als ‘vervuilende monsters’ gezien worden, terwijl de FE gezien wordt als witter dan de sneeuw. De waarheid is echter dat slechts 0,7 procent van de CO2-uitstoot van de sport (jaarlijks 256.500 ton) gegenereerd wordt door de verbrandingsmotoren. De rest wordt gecreëerd door de ‘show’ en, belangrijk, op dit vlak staat de F1 lager geklasseerd dan de Olympische Spelen of het WK Voetbal.

De F1 heeft dus een uitgebreid wereldwijd duurzaamheidsprogramma geformuleerd, wat eerder deze week gepresenteerd werd. Dit staat op twee pijlers: eigen uitstoot en uitstoot van de show, en beide pijlers gaan voor strikte doelstellingen. Om deze doelstellingen (zie hieronder) te bereiken ging Liberty in gesprek met milieu- en duurzaamheidsexpert om een diepgaande studie uit te voeren, waarbij teams, coureurs, fans en promotors onder de loep werden genomen.

Pijler 1 – Klimaatneutraal in 2030

Om percepties dat de F1 vervuilend is doordat de auto’s op fossiele brandstoffen rijden uit de wereld te helpen, is het doel om richting een klimaatneutrale sport te gaan. De grote focus ligt op de krachtbronnen, die gevoed moeten worden met 100 procent duurzame brandstoffen tegen 2030. Welke brandstof uiteindelijk ook verplicht wordt, zal van de tweede generatie zijn. Dat wil zeggen: gewassen zullen niet rechtstreeks of indirect in brandstof worden omgezet.

Zo’n beweging heeft enorme implicaties voor het wereldwijde wagenpark. Zodra er synthetische of bio-brandstoffen voor de F1 ontwikkeld worden, zullen deze uiteindelijk doordruppelen richting de openbare weg – wat uiteindelijk gunstig is voor de planeet.

Ongeacht hoe effectief dit initiatief blijkt, het zal op maximaal 0,7 procent van de totale uitstoot van de F1 impact hebben. De verwerking van de opslag van hybride energie, ook wel batterijen, blijft een lastig gebied – hoewel de Formule E een vergelijkbaar, of zelfs groter, probleem heeft door haar totale afhankelijkheid van batterijen. Op dit vlak is de F1 in gesprek met teams en hun leveranciers over de beste oplossing hiervoor.

De gekozen verwerking van de batterijen zal ook in het voordeel zijn van de honderdduizenden eigenaren van elektrische voertuigen, die op een gegeven moment de batterijen moeten wisselen aan het eind van hun levensduur. Vergeet niet dat dit probleem groter wordt zodra het elektrische wagenpark ouder wordt…

Alle duurzaamheid rond de motoren is een relatieve druppel in de oceaan, omdat bijna de helft van de jaarlijkse CO2-uitstoot van de F1 gegenereerd wordt door de logistieke bewegingen om de ‘show’ naar de circuits te brengen.

Hier heeft de F1 een groot voordeel ten opzichte van andere wereldwijde sportspektakels, die verwachten dat hun miljoenen fans (voornamelijk door de lucht) naar hun ‘shows’ reizen. De F1 kan daarentegen grotendeels haar eigen uitstoot controleren.

De F1 is daarom van plan om te bewegen richting regionale hubs. Waar mogelijk zal zeevervoer ingezet worden, met een wissel naar luchtvervoer met weinig uitstoot in plaats van een verouderde vloot Boeing 747’s als stap 2. Binnen Europa zal vervoer op de weg plaatsvinden via een geavanceerde vloot met weinig uitstoot, terwijl er ook gekeken wordt naar verbeterde efficiëntie in de kalender.

De een-na-grootste uitstootcategorie – met 28 procent – wordt gecreëerd door het reizende personeel van de F1 en de teams. Ook dit is grotendeels onder controle te houden, vooral als kalenders gestroomlijnd worden. Ook het lagere aantal personeelsleden door de aankomende budgetcap en verbeterde efficiëntie binnen de teams zal de impact van de F1 op het milieu reduceren.

Zo’n 20 procent van de uitstoot wordt gegenereerd door de productieprocessen van de F1 – die al laag zijn door de efficiëntie van de fabrieken die Mercedes en Ferrari opereren. Er zullen verdere restricties komen op het gebruik van de windtunnel en simulaties waardoor uitstoot verder verminderd wordt, terwijl verlengde arbeidscycli of het gecontroleerde gebruik van productie-intensieve componenten hun deel doen.

Het is logisch dat twaalf keer uitstoot gegenereerd wordt als er in een jaar twaalf voorvleugels gebruikt worden. De teams een maximum van vijf gehomologeerde vleugels opleggen zal voor een substantiële reductie in uitstoot zorgen, terwijl uitwisseling tussen teams (zoals gefaciliteerd door de technische reglementen van 2021) de uitstoot verder beperken. Pas deze denkwijze toe op alle groepen componenten en de impact is substantieel.

Intern is de F1 van plan om binnen enkele maanden helemaal klimaatneutraal te worden met haar kantoren op Biggin Hill en St. James Square door de kantoren te laten draaien op hernieuwbare energie. Eventuele hiaten worden gecompenseerd door baanbrekende CO2-vastleggingsprocessen, en niet alleen door het schrijven van cheques. Ja, het planten van bomen kan het gevolg zijn, maar de eerste focus zal liggen op duurzame praktijken.

Als onderdeel van dit proces is de F1 van plan om de uitstoot bij de evenementen aan te pakken – de uitstoot die vrijkomt door het uitzenden, de ondersteunende races, operatie van de Paddock Club, het gebruik van energie op het circuit en generatoren enzovoorts, maar met uitzondering van uitstoot van de motoren. Deze categorie telt voor bijna acht procent van het totaal, of meer dan tien keer die van de krachtbronnen.

Om het doel te bereiken en voor het eind van het volgende decennium klimaatneutraal te zijn, zal de F1 zijn aanzienlijke technische en wetenschappelijke expertise inzetten om te pionieren en te innoveren met oplossingen die ofwel koolstof vasthouden, het efficiënter gebruiken of, in het beste geval, het uit de atmosfeer schrapen om uiteindelijk de gehele samenleving ten goede te komen.

Pijler 2 – Volledig duurzame evenementen tegen 2025

Daar waar pijler 1 de F1 verplicht om haar sportieve activiteiten zo te managen dat er tegen 2030 een klimaatneutrale status is, levert de tweede pijler de blauwdruk om ervoor te zorgen dat iedere Grand Prix op de F1-kalender volledig duurzaam is tegen het midden van het komende decennium door zich te richten op activiteiten buiten het circuit en de functies die niet direct invloed hebben op de auto’s en/of het F1-personeel.

Tegen 2025 moeten alle materialen in de paddock, bij Grands Prix en evenementen zoals fan festivals, in fanzones, hospitality’s en kijkgebieden voor toeschouwers ofwel duurzaam, dan wel gerecycled of opnieuw gebruikt zijn – met een volledig verbod op het gebruik van wegwerpplastic binnen de grenzen van het circuit.

Hoewel de uitstoot van fans lastig te meten of controleren is, is de F1 van plan om te kapitaliseren op het feit dat de F1-evenement naar de fans reizen en niet omgekeerd. Als algemene regel komt zo’n 70 procent van de fans uit de directe omgeving, met 20 procent uit een nabije staat of land. De rest is de internationale ‘interesse’, van wie sommigen hoe dan ook naar de regio zouden afreizen.

Vergelijk dit met de verwachte buitenlandse interesse bij, laten we zeggen, het WK Voetbal van 2022 in Qatar of het WK Rugby in Japan, en het is duidelijk dat de F1 een aantal grote voordelen heeft ten opzichte van evenementen die in één regio gehouden worden. F1-fans reizen echter nog steeds naar het circuit en dus is Liberty van plan om prikkels aan te bieden voor degenen die openbaar of uitstootvrij vervoer gebruiken.

Liberty erkent verder dat duurzaamheid niet alleen draait om het minimaliseren of het verwijderen van vuile lucht, maar om welvaart en welzijn – dus faciliteiten voor toeschouwers zullen verbeterd worden, vooral in warme gebieden, terwijl er een quotum komt voor tickets die beschikbaar gesteld worden aan kansarme leden in alle leeftijdsgroepen van de gemeenschap. Op die manier kunnen ze een evenement bijwonen dat ze normaal niet kunnen betalen.

Ten slotte, als onderdeel van de tweede pijler, is de F1 van plan om lokale bedrijven en goede doelen te betrekken bij de organisatie van de evenementen om ervoor te zorgen dat ze duurzame lokale operaties opbouwen met hulp van de F1. Denk hieraan: momenteel wordt al het personeel van de Paddock Club ingevlogen vanuit Europa, terwijl de beveiliging grotendeels uit Oostenrijk komt. Denk eens aan de uitstoot die deze activiteiten alleen veroorzaken.

Conclusie

Over het algemeen zijn de duurzame plannen van de F1 niet alleen qua imago een stap in de goede richting, maar ook cruciaal voor het overleven van de sport op lange termijn. Milieubewust publiek zapte al weg door de (niet correcte) perceptie over de auto’s, terwijl sponsoren en partners richting de Formule E gingen door de zichtbare ‘groenheid’.

Liberty moet nu de aankondiging van deze week met minimale vertraging omzetten in duidelijke acties en het zal fascinerend worden om te observeren hoe het met dat cruciale element omgaat. Echter, nu de sport de milieubewuste handschoen opgepakt heeft tegenover de FE, zal het elektrische kampioenschap ongetwijfeld antwoorden met eigen acties en actieplannen voor het milieu.

Deze zullen op zijn beurt de F1 naar grotere hoogten stuwen, waarbij de competitie tussen de twee grote FIA-series hopelijk resulteert in verder verbeterende duurzaamheidsprogramma’s. Daar zullen uiteindelijk alle weggebruikers van profiteren, ongeacht hun voertuigen aangedreven worden door verbrandingsmotoren of elektrische motoren.

De autosport als geheel aan het voorfront van wereldwijde duurzaamheid? Wie had dat zo’n twaalf korte maanden geleden gedacht…

Reacties (19)

Login om te reageren
 • Mojito

  Posts: 4.843

  Op Zandvoort in mei ook max 100km p/u?

  • + 0
  • 13 nov 2019 - 13:38
 • Past wel in de totale idioterie van deze tijd, een sport en entertainmentindustrie die de hele wereld over trekt en die het uithangbord is van racen met verbrandingsmotoren die voorop wil lopen met duurzaamheid.. Hou toch op met die achterbakse politiek correcte onzin.. Pensioenen, boeren, bouw, maximumsnelheid en weet ik wat allemaal nog meer moet zwaar lijden omdat onze politiek geen goede draai aan alle door de EU opgelegde klimaat en natuur regeltjes weet te geven.. What's next?!? Het is een klein wonder als de Dutch GP doorgaat in dit land volgend jaar mei in dit politieke 'klimaat'..

  • + 2
  • 13 nov 2019 - 13:51
  • JV

   Posts: 2.098

   Ik heb vooral medelijden met het zware lijden van de maximum snelheid, we moeten een inzamelingsactie starten om dit lijden te verlichten.

   Nee hoor ik vind dat ze een hele goede weg inslaan.

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 15:28
  • mij persoonlijk hebben ze niet zo met die maatregel, het korte en doorgaans super drukke stukje snelweg wat ik iedere dag rijd daar kom ik nu vrijwel al nooit aan de 100km/u..
   Stuur je voor je werk hele dagen het land rond dan kan ik me de irritatie voorstellen..
   die 'inzamelingsactie' is de overheid bij deze gestart, want dit gaat weer veel geld in het laatje brengen...

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 15:38
  • Die 100km/u zit mij ook dwars.
   En dat allemaal om banen (en zelfs complete bedrijfstakken) te behouden?
   Waarom investeerd NL niet in een terugkoop of lease van de NS en maakt de treintickets een fractie van de huidige prijs of zelfs helemaal gratis?
   Dan stapt iedereen (die een auto kan missen!) vanzelf over naar het OV en verdwijnt de drukte op de snelwegen vanzelf.
   Nu wegen de kosten van het OV nooit op tegen de kosten van de eigen auto.
   En de auto zomaar laten staan kost in de grotere steden ook nog een godsvermogen aan parkeergeld dus loont het om er maar mee te gaan rijden.
   Ik zeg dus: Maak het OV gratis (of in ieder geval 75% goedkoper)!

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 18:33
  • @Diszaidup:

   Dan moet de aandeelhouder (het is er maar één) van de NS natuurlijk wel bereid zijn die te verkopen aan de Staat der Nederlanden... en datzelfde geldt voor Prorail. ;-)

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 18:51
  • JV

   Posts: 2.098

   Had ik er toch (; of (: bij moeten zetten??

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 21:47
 • als ze nou om te beginnen de wagens van bamboe maken, zou ook al schelen,
  transporteer de hele bende over de oceaan op een bamboe vlot..
  ik zie zoveel mogelijkheden

  • + 1
  • 13 nov 2019 - 14:21
  • @P.Clemenza:

   Gewoon weer met paard en wagen rijden. Als die ene scene in Gladiator (The Barbarian Horde) een voorbode is voor wat komen gaat, ben ik helemaal om! Al zal dat wel weer dierenmishandeling zijn...How dare you!!

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 16:33
  • paarden stoten stikstof uit, dus ruimen is de enige optie, de bloedende hoofden leg ik hier en daar in een bed, en de rest van de dieren daar maak ik paardenrookvlees van want dat is een goede bron van eiwitten en bevat heel weinig vet, einde verhaal paard dus...
   Laat de F1 coureurs elkaar gewoon met zwaarden en speren te lijf gaan op de startopstelling, ook mooi vermaak en beter voor het milieu!

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 17:03
  • @P.Clemenza:

   Nou, je zet me wel aan het denken, hoor. Want zulke beweging is nutteloze energieverbranding, waardoor zij ook weer meer voedsel nodig hebben. En voedsel = uitstoot! Ook het konijnenvoer van Lewis moet op vruchtbare grond worden verbouwd, geoogst etc.

   Maw: iedereen die naar een andere sport wil kijken dan het wereldkampioenschap 'verf aan de muur zien opdrogen', is een egoïstische kl**tzak die het liefst alle bomen zou kappen en in het weekend waarschijnlijk voor zijn lol zeehondjes doodknuppelt!

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 18:27
  • De enige mogelijkheid om de "footprint" van de mens te voorkomen is door deze nog vóór de geboorte te euthanaseren. Allemáál!

   Maar daar zal wel te weinig animo voor zijn vermoed ik.

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 18:35
 • Ben echt heel blij autosport nog gekend te hebben toen alles nog smerig, luidruchtig en gevaarlijk mocht zijn en er niet gedaan werd aan groen politiek correct geneuzel.

  Wat is de westerse wereld toch soft geworden zeg...nog even en je mag zelfs geen astronaut meer afsteken met oud en nieuw. Blehhhh! Heb medelijden met degenen die opgroeien in deze softe tijd van steeds meer regeltjes en inperking van verworvenheden.

  • + 0
  • 13 nov 2019 - 15:17
 • Duurzaamheid, milieu, Co2, Ptsd, zeespiegel, plasticsoep.....er is maar een middel wat helpt en dat is drastische geboortbeperking want deze wereld gaat kapot aan overbevolking !

  • + 1
  • 13 nov 2019 - 16:02
  • JV

   Posts: 2.098

   Ptsd?????????

   Harry je moet niet zoveel drinken..........

   • + 2
   • 13 nov 2019 - 16:17
  • Eens hoor Harrylam... Ik roep t ook wel vaker... wil je de wereld veranderen... begin met China en India... Nu is India zelf al wel bezig met dingen als extra bebossing en bepaalde geboortebeperkingen, maar India heeft nog helemaal niks. Op India zou eens harde maatregelen moeten worden gelegd op de belasting van deze bol.

   • + 0
   • 13 nov 2019 - 20:11
  • Reno

   Posts: 1.575

   Wat CO2 feitjes:

   VS: Inwoners 325 miljoen, uitstoot per inwoner 16,4 ton/jaar
   China: Inwoners 1,4 miljard, uitstoot per inwoner 7,6 ton/jaar
   India: Inwoners 1,4 miljard, uitstoot per inwoner 1,38 ton/jaar
   Nederland: Inwoners 17 miljoen, uitstoot per inwoner ~10 ton/jaar

   Bevolkingsdichtheid per km2:
   VS -> 33
   China -> 144
   India -> 390
   NL -> 411

   Wie moet zich nou beperkingen opleggen op basis van beschikbare ruimte binnen zijn eigen grenzen?

   • + 1
   • 13 nov 2019 - 23:31
  • JV

   Posts: 2.098

   @Reno.
   precies!
   Maar je bent hier een roepende in de woestijn.
   Ze houden zich vooral graag vast aan de "feiten" van Baudet.

   Maar als je zoals jij met echte feiten komt dan hoor je ze niet.

   • + 0
   • 14 nov 2019 - 07:48
  • Reno

   Posts: 1.575

   Ik weet het.?

   • + 0
   • 15 nov 2019 - 12:44

FR Grand Prix van Frankrijk

Lokale tijd 

 • Vrijdag weather-image

  Zaterdag weather-image

  Zondag weather-image

 • Vrije training 1

  11:30 - 13:00

  Vrije training 3

  13:00 - 14:00

  Race

  15:00 - 17:00

 • Vrije training 2

  15:30 - 17:00

  Kwalificatie

  16:00 - 17:00

  Snelste ronde

  15:00 - 15:00

FR Grand Prix van Frankrijk

Lokale tijd 

 • Vrijdag weather-image

 • Vrije training 1

  11:30 - 13:00

 • Zaterdag weather-image

 • Vrije training 3

  13:00 - 14:00

 • Zondag weather-image

 • Race

  15:00 - 17:00

 • Vrijdag weather-image

 • Vrije training 2

  15:30 - 17:00

 • Zaterdag weather-image

 • Kwalificatie

  16:00 - 17:00

 • Zondag weather-image

 • Snelste ronde

  15:00 - 15:00

Gerelateerd nieuws

WK standen 2021

Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Geef je mening

De speciale livery van McLaren voor Monaco is mooier dan de normale kleurstelling van de MCL35M

Formule 1 kalender - 2021

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
26 - 28 maa
Bahrein
16 - 18 apr
Italië
7 - 9 mei
Spanje
20 - 23 mei
Monaco
4 - 6 jun
Azerbeidzjan
18 - 20 jun
Frankrijk
25 - 27 jun
Oostenrijk
2 - 4 jul
Oostenrijk
16 - 18 jul
Groot Brittannië
30 - 1 aug
Hongarije
27 - 29 aug
België
3 - 5 sep
Nederland
10 - 12 sep
Italië
24 - 26 sep
Rusland
1 - 3 okt
Singapore
8 - 10 okt
Japan
22 - 24 okt
Verenigde Staten van Amerika
29 - 31 okt
Mexico (land)
5 - 7 nov
Brazilië
19 - 21 nov
Australië
3 - 5 dec
Saoedi-Arabië
10 - 12 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2021

Datum
Grand Prix & Circuit
26 - 28 maa
16 - 18 apr
7 - 9 mei
20 - 23 mei
Monaco Monte Carlo
4 - 6 jun
Azerbeidzjan Baku City Circuit
18 - 20 jun
Frankrijk Paul Ricard
25 - 27 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
2 - 4 jul
Oostenrijk Red Bull Ring
16 - 18 jul
Groot Brittannië Silverstone
30 - 1 aug
Hongarije Hungaroring
27 - 29 aug
3 - 5 sep
Nederland Circuit Zandvoort
10 - 12 sep
Italië Monza
24 - 26 sep
Rusland Sochi Autodrom
1 - 3 okt
8 - 10 okt
22 - 24 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
29 - 31 okt
5 - 7 nov
Brazilië Interlagos
19 - 21 nov
Australië Albert Park
3 - 5 dec
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
10 - 12 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar