Huisregels

 • Registreer slechts 1 account
 • Vul altijd correcte gegevens in, als hiernaar wordt gevraagd
 • Deel nuttige en deskundige kennis en probeer zoveel mogelijk het gezamenlijke doel voor ogen te houden
 • Discussies zijn meer dan welkom, maar houd het on-topic, waardeer de mening van anderen en provoceer elkaar nooit
 • Als je een off-topic discussie wilt voeren, doe dit dan middels een PM en niet via algemene forum-berichten of chatberichten
 • Het doelbewust kwetsen en/of beledigen van andere gebruikers is niet toegestaan. Behandel elkaar met respect. Hierbij horen dus geen racistische, uitlokkende of discriminerende uitlatingen
 • Let op je taalgebruik; schelden met ziektes is ten strengste verboden
 • Op GPToday.net wordt uitsluitend Nederlands gesproken, houd je hieraan
 • CAPSLOCK gebruiken komt schreeuwerig over en is irritant, daarom verboden
 • Woorden woorden woorden herhalen is irritant en daarom verboden, evenals het spammen van complete zinnen
 • Help mee aan het binnen de perken houden van zogenaamde ‘flames’ en probeer emotionele reacties te vermijden
 • Respecteer de privacy van anderen en noem of deel nooit de ‘echte’ gegevens van de leden
 • Het linken van (kinder)pornografisch materiaal is ten strengste verboden
 • Criminele/ illegale activiteiten van welke aard dan ook dienen niet op de website besproken of gedeeld te worden
 • Gebruik geen Proxy/VPN-dienst op GPToday.net
 • Het promoten van (eigen) websites en/of acties is verboden
 • Ook het promoten van Facebook en/of Whatsapp groepen is verboden
 • Reclame maken voor casino of casino gerelateerde onderwerpen of promotie is niet toegestaan
 • Een moderator heeft altijd het laatste woord. Ook al lijkt dat voor jou op dat moment onrechtvaardig.